עיתונות

ynet- כתבות שהתפרסמות ב

מאחורי הפיגומים - איטום

מאחורי הפיגומים - שילוט באתר

מאחורי הפיגומים - בניית תקציב בניה

 מאחורי הפיגומים - יציקת בטון

מאחורי הפיגומים - פשלת בתכנון

מאחורי הפיגומים - תכנון אדריכלי

T 09-9575072 / F 09-9567794 / bukysnir@gmail.com / בוקי שניר הנדסה ואדריכלות